Mali Odkrywcy

Wybór wersji:

1 200.00 zł

Icon

Dowiedz się więcej o pakiecie

Pakiet aplikacji “Mali odkrywcy” może stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem klas I-III, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Aplikacje mogą uatrakcyjniać czas spędzany przez dzieci w świetlicach szkolnych, placówkach wychowawczych, instytucjach organizujących czas wolny dzieci, dodatkowe zajęcia.
Aplikacje przeznaczone są na podłogę interaktywną SmartFloor.
Aplikacje reagują na ruch osoby poruszającej się po podłodze interaktywnej.
Pakiet aplikacji służy do wspierania rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego na etapie wczesnej edukacji dziecka. Pakiet przeznaczony jest do organizacji zajęć wspierających wielokierunkową aktywność dzieci podnoszących poziom integracji sensorycznej oraz kształtujących umiejętność korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
Autorzy pakietu starali się odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, koncentrując się przede wszystkim na wspieraniu sprawności motorycznych i sensorycznych w czasie zorganizowanych bezpiecznych zabaw i gier ruchowych.
Pakiet zawiera czterdzieści jeden aplikacji interaktywnych, wspierających wielokierunkową aktywność dziecka. Włączenie ich do sytuacji edukacyjnych umożliwia eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujące rozwój dziecka we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Przykładowe kadry z aplikacji

Aktywne wsparcie rozwoju dziecka

Pracując z wykorzystaniem aplikacji pakietu Mali odkrywcy kształtować można wiele różnych umiejętności:

 • 01.

  respektowanie przepisów gier i zabaw zespołowych;

 • 02.

  samodzielne, refleksyjne, logiczne, krytyczne i twórcze myślenie;

 • 03.

  poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalające na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę;

 • 04.

  umiejętność czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z niej w różnych sytuacjach życiowych, w tym kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i rozwijania swoich zainteresowań;

 • 05.

  stawianie pytań, dostrzeganie problemów, zbieranie informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywanie problemów;

 • 06.

  umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych;

 • 07.

  umiejętność rozumienia i używania prostych komunikatów w języku obcym.

Pobierz darmowy przewodnik po pakiecie. Znajdziez w nim:

- najważniejsze informacje o pakiecie,
- krótki opis wszystkich aplikacji,
- propozycje zabaw i zajęć edukacyjnych,
- instrukcję w jaki sposób możesz nabyć pakiet,
- szczegółowy przewodnik dla każdej aplikacji dostępnej w pakiecie.

dokument w opracowaniu ...

Dlaczego warto mieć Małych odkrywców?

 • 01.

  To doskonała baza interaktywnych gier i zabaw dla dzieci do wykorzystania przez nauczycieli na różnych zajęciach, w tym także rewalidacyjnych.

 • 02.

  Aplikacje interaktywne aktywizują dzieci do ruchu i wspólnej zabawy.

 • 03.

  Zestaw został dopracowany w najmniejszych szczegółach, z dbałością o ergonomiczny interfejs gier i intuicyjność w korzystaniu z nich.

 • 04.

  Bogato ilustrowany w przepiękne, ręcznie tworzone grafiki.

 • 05.

  Zawiera autorskie gry, zabawy i quizy, a także klasyczne gry.

 • 06.

  Przetestowane na dzieciach!

Zostań małym odkrywcą!

Poznawaj świat i przeżywaj niesamowite przygody!

O NAS

Poznaj niezwykłe rozwiązania interaktywne dla edukacji!

Sprawdź nasze aplikacje w sklepie i przetestuj interaktywne oprogramowanie edukacyjne MotionCube.

Operatorem platformy MotionCube jest LavaVision - polska firma z długoletnim doświadczeniem w rozwoju systemów interaktywnych.

KONTAKT

Skarżyńskiego 5/07
Kraków, 31-866
kontakt@motioncube.io
www.motioncube.io
formularz kontaktowy