Ćwiczenia percepcyjno-motoryczne na podłodze interaktywnej

Podążaj z nami małymi kroczkami!

Interaktywne ćwiczenia rewalidacyjne pomagają w doskonaleniu percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Rozwijają umiejętność komunikacji, a także zachęcają do podejmowania inicjatywy i samodzielnego działania.

Odwzorowywanie, zabawy dźwiękowe, układanki

Identyfikowanie, różnicowanie, dopasowywanie

Zabawy pamięciowe, wskazywanie par

Ćwiczenia rewalidacyjne na podłodze interaktywnej rozwijają:

Percepcję wzrokową i słuchową

Sprawności motoryczne i koordynację wzrokowo-ruchową

Orientację przestrzenną

Koncentrację uwagi i pamięć

Samodzielność, inicjatywę i kreatywność

Umiejętność komunikowania się

Interaktywne gry i zabawy rewalidacyjne

Poznaj aplikacje Motioncube stworzone z myślą o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Interaktywne gry i zabawy rewalidacyjne

Proponowane zabawy ćwiczą umiejętność identyfikowania, kategoryzowania oraz szeregowania przedmiotów. Trenują analizę i syntezę wzrokową na materiale tematycznym i atematycznym. Kształtują zdolność zapamiętywania wzoru bądź układu, a także planowania toru ruchu (motoryka duża lub mała).

Aplikacje oferują możliwość pracy indywidualnej, w parach bądź w grupie. Włączenie ich do sytuacji edukacyjnych, w szczególności do zajęć rewalidacyjnych, umożliwia eksperymentowanie i nabywanie nowych doświadczeń, stymulujących rozwój dziecka we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Czym charakteryzują się aplikacje rewalidacyjne Motioncube?

Wybór poziomu trudności ćwiczeń

Kontrastujące kolory, proste kształty i wzory

Aktywizacja ruchowa, wzrokowa i słuchowa

Materiały wspomagające dla nauczycieli

Obiekty na ilustracjach znane z życia codziennego

Gratyfikacja po wykonaniu zestawu ćwiczeń