# O aplikacji Jedź Lumi!

Dostępna w Sklepie on-line: https://motioncube.io/pl/aplikacja/jedz-lumi (opens new window).

Opis kursu ze scenariuszami lekcji w PDF do pobrania (pobierz (opens new window)).

Aplikacja "Jedź Lumi!" to interaktywna gra w programowanie wirtualnego robota za pomocą intuicyjnych bloczków obrazkowych. Przyjemne lekcje z podstaw algorytmiki z małym Lumim. 11 lekcji: nawigowanie, zbieranie i segregowanie przedmiotów, pola warunkowe, pętle, funkcje. 110 poziomów do przejechania! Gra nadaje się do pracy z jednym użytkownikiem lub grupą. Dedykowana dla dzieci w wieku od 7 lat.

# Ogólne informacje

  • Dostępne dla urządzeń: Podłoga interaktywna SmartFloor, tablice interaktywne i komputery osobiste
  • Rodzaj sterowania: Pisaki interaktywne na podłodze

# Co zawiera aplikacja?

To indywidualnie zaprojektowany kurs składający się łącznie ze 110 interaktywnych ćwiczeń algorytmicznych, podzielonych w scenariuszu zajęć na 10 lekcji, podczas których nauczymy się tworzenia i stosownia: sekwencji instrukcji, prostej instrukcji warunkowej, metody podnieś i upuść, pętli oraz funkcji.

Plansze w grze składają się z trzech elementów: trasy dla robota, miejsca na ułożenie algorytmu oraz narzędziownika, z którego gracz wybiera potrzebne instrukcje.

Ponadto, w aplikacji mamy wyjaśnienia dla wprowadzanych technik, samouczek dla graczy z obsługi narzędziownika oraz krótkie polecenia dla każdej planszy.

# Jakie cele realizuje?

Wprowadzenie do świata programowania poprzez zabawę. Sterując Lumim w pomieszczeniach elektrociepłowni, uczniowie stopniowo poszerzają swoje kompetencje w zakresie projektowania algorytmów sterujących obiektem. Zadaniem uczniów jest zaproponowanie rozwiązania z najmniejszą liczbą instrukcji. Opanowanie tych podstaw pozwoli im sprawniej i pełniej rozwijać się na dalszych etapach edukacji informatycznej.

# Aktywne wsparcie rozwoju dziecka

Pracując z wykorzystaniem gry Jedź Lumi!, rozwijać można:

  1. Percepcję wzrokową;
  2. Orientację przestrzeną;
  3. Samodzielne myślenie;
  4. Umiejętność współpracy w grupie;
  5. Rozumienie podstawowych konstrukcji algorytmicznych;
  6. Umiejętność tworzenia optymalnych sekwencji poleceń sterujących obiektem.

# Dodatkowe materiały dla nauczycieli

Dla aplikacji "Jedź Lumi!" został opracowany przewodnik metodyczny po kursie wraz ze scenariuszami lekcji, który wyjaśnia sposób pracy w aplikacji, zakres nauczania oraz prezentuje ciekawe metody wprowadzania nowych zagadnień podczas lekcji. Zapraszamy do inspirującej lektury w kolejnych rozdziałach.